Plexisklo Plexiglas

Způsoby výroby

Plexiglas® se vyrábí dvěmi způsoby:

  • litím - označení GS
  • vytlačováním - označení XT - extrudované

Litý Plexiglas GS

Větší spektrum barev, tvářecí teploty v širším teplotním rozmezí, možnost výroby v malých sériích, vyšší kvalita povrchu, snažší opracování, menší vnitřní pnutí.

Extrudovaný Plexiglas XT

W - med

W - med
čiré 2050 x 1650 tl. 3 mm
bronz 2500 x 1650 tl. 3, 6 mm

Výborná tolerance v síle materiálu (max. do 5 %), lépe vyplňuje formu během tepelného tváření, je nutno dodržet přesně tvářecí teplotu, nižší cena, rychlejší lepení, možnost výroby větších rozměrů desek. Extrudovaný akrylát je při opracování náchylnější na vznik nežádoucího vnitřního napětí, které se může později projevit ve formě vlasových trhlinek, např. v lepeném spoji. Tento jev se dá odstranit žíháním.

CL - oboustr. jemný rastr

CL - oboustr. jemný rastr
čiré 3050 x 1650 tl. 4, 6 mm
bronz 3050 x 1650 tl. 6 mm

Formátování

  • ve skladu na formátovací pile
  • u výrobce RÖHM od 500 kg jednoho rozměru

Způsoby zpracování

Řezání

E - ledové krystaly

E - ledové krystaly
čiré 2050 x 3050 tl. 3, 4, 6, 8 mm
bronz 2050 x 3050 tl. 6 mm
šedá 2050 x 3050 tl. 6 mm

Stolní nebo ruční kotoučová pila s nezkříženým pilovým listem (řezné zuby v zákrytu). Při řezání tl. 4 mm a silnějších materiálů by rozteč zubů měla být 13 mm. Materiál pokud možno chladit vodou nebo stlačeným vzduchem. Zuby kotouče by měly vyčnívat těsně nad povrchem řezaného materiálu.

Lámání

P - perla

P - perla
čiré 2050 x 1650 tl. 3, 4 mm

Je možno jen u desek Plexiglas do síly 3 mm a cca 500 mm délky.

Vrtání

Všechny kuželové vrtáky nebo obvyklé spirálové vrtáky s ostrým úhlem od 60 do 90 stupňů. Vrtáky použité pro Plexiglas nepoužívat pro jiné materiály.

Ochrana při transportu

R - žebro

R - žebro
čiré 2050 x 1650 tl. 3 mm

Při zpracování je účelné nechat ochrannou folii připevněnou na desce jako ochranu proti poškrábání.

Tepelné tváření

Tvářecí teplota pro Plexiglas XT 150–160 °C, pro Plexiglas GS 160 až 175 °C. Jako tepelný zdroj pro bodový ohřev slouží topná spirála, pro celkový ohřev desky tepelná pícka, trouba. Čas ohřevu je závislý na síle materiálu. Tvářecí nástroje chránit jemnou látkou, aby nedošlo k otisku nástroje do materiálu. U komplikovaných tvarových změn je zapotřebí použít formu s pozitivní i negativní částí.

Ohýbání za studena

TK - dešťové kapky

TK - dešťové kapky
čiré 2050 x 3050 tl. 3, 6, 8 mm
bronz 2050 x 3050 tl. 6 mm

Minimální poloměr ohyburmin = 330 x tloušťka.

Lepení

Lepidla ACRIFIX jednosložková i dvousložková. Jednosložková lepidla: nanášení injekční stříkačkou, lepené plochy se ihned spojí, po 1– 2 hodinách je možné s lepenými díly pohybovat. Dvousložková lepidla: míchání v nádobce s katalyzátorem (3–5 %) pouze v takovém množství, které se zpracuje do půl hod. Nádobku po rozmíchání nechat 10 min. odstát, aby bublinky vzniklé mícháním mohly vystoupit. Prostor dobře větrat, nekouřit a zabránit kontaktu lepidel s pokožkou. Lepené spoje definitivně vytvrdnou po několika dnech.

Leštění

B - kůra

B - kůra
čiré 3050 x 1650 tl. 4, 6 mm

Je možné leštit na povrchu nebo na hranách, používat jenom doporučené lešticí pasty a vosky. Vlastní leštění může probíhat buď ručně nebo strojově a je nutné zabránit vysokému tepelnému tření.

Čistění

Zaprášené díly se myjí vodou, měkkou tkaninou nebo žínkou. Nikdy nestírat do sucha! Nepoužívat lihové čistící prostředky.

Montáž

Z - pyramida

Z - pyramida
čiré 2050 x 1650 tl. 3 mm

při montáži plochých desek dbejte na nutnou délko- vou dilataci teplem a vlhkem, která se pohybuje okolo 3–5 mm na každý délkový metr (pružné svorné upevnění pomocí gumového těsnění.)

Chemická odolnost

Plexiglas odolává drsným klimatickým podmínkám, vlhkosti, bakteriím a mikroorganismům. Odolává působení vody (mořské), alkalickým a anorganickým solím.

Základní technické údaje

GS XT
Propustnost světla 92 92 %
Modul pružnosti 3200 3200 Mpa
Mez pevnosti v tahu 80 72 MPa
Rázová houževnatost 15 15 KJ/m2
Poměr prodl. při přetrh. 5,5 4,5 %
Koef. tepelné roztažnosti 0,07 0,07 mm/m °C
Měrná hmotnost 1,19 1,19 g/cm3
Tepelná odolnost 80 70 °C
Elektrická odolnost 30 30 KV/mm
Tepelně izolační vlastnosti 1 mm - 5,8
3 mm - 5,6
5 mm - 5,3
10 mm - 4,4
W/m2K
Index vzduchové neprůzvučnosti 1 mm - 23 dB
4 mm - 27 dB
6 mm - 29 dB
10 mm - 31 dB
15 mm - 34 dB
20 mm - 36 dB
dB


  • info@metallgasscz.cz
  • ©2010 METALLGASS CZ
  • created by zimin.cz